روزیاتو - امروز را زندگی کن

  • 2021-12-31Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
روزیاتو - امروز را زندگی کن
  • Website adres:www.rooziato.com
  • Server IP:86.104.32.103
  • Omschrijving van de site:امروز را زندگی کن

domeinnaam:www.rooziato.comWaardering

over 5000~500000

domeinnaam:www.rooziato.comstromen

55

domeinnaam:www.rooziato.comGoed of slecht

Concentreer je op zaken. Maak goed gebruik van wijsheid Ji

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنGewichten

2

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنIP

86.104.32.103

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنinhoud

روزیاتو-امروزرازندگیکن vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[]; constgtm4wp_scrollerscript_debugmode=false; constgtm4wp_scrollerscript_callbacktime=100; constgtm4wp_scrollerscript_readerlocation=150; constgtm4wp_scrollerscript_contentelementid="content"; constgtm4wp_scrollerscript_scannertime=60; { "@context":"schema.org", "@graph":[ { "@type":"BreadcrumbList", "@id":"rooziato.com/#breadcrumb", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "name":"خانه" } ] }, { "@type":"WebSite", "@id":"rooziato.com/#website", "url":"rooziato.com/", "name":"روزیاتو", "description":"امروزرازندگیکن", "potentialAction":[ { "@type":"SearchAction", "target":{ "@type":"EntryPoint", "urlTemplate":"rooziato.com/?s={search_term_string}" }, "query-input":"requiredname=search_term_string" } ], "inLangue":"fa-IR" }, { "@type":"ItemList", "url":"rooziato.com", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "url":"rooziato.com/29/10-video-games-that-are-masterpieces/" }, { "@type":"ListItem", "position":2, "url":"rooziato.com/62/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7/" }, { "@type":"ListItem", "position":3, "url":"rooziato.com/01/nature-ttl-photographer-of-the-year-2022-in-pictures/" }, { "@type":"ListItem", "position":4, "url":"rooziato.com/34/mike-tyson-pictured-wheelchair-miami-airport/" }, { "@type":"ListItem", "position":5, "url":"rooziato.com/25/chinas-new-sky-train-levitates-mnetic-track-33-feet-air-doesnt-need-electricity/" }, { "@type":"ListItem", "position":6, "url":"rooziato.com/18/high-speed-internet-installed-kilimanjaro/" }, { "@type":"ListItem", "position":7, "url":"rooziato.com/38/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%b7%d9%85%d8%a6%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/" }, { "@type":"ListItem", "position":8, "url":"rooziato.com/55/life-bizarre-town-homes-country/" }, { "@type":"ListItem", "position":9, "url":"rooziato.com/20/newly-identified-fossil-insect-used-360-degree-vision-and-sticky-feet/" }, { "@type":"ListItem", "position":10, "url":"rooziato.com/77/%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%db%8c-28-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%9f/" }, { "@type":"ListItem", "position":11, "url":"rooziato.com/11/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a7/" }, { "@type":"ListItem", "position":12, "url":"rooziato.com/94/bella-hadid-admits-wasnt-allowed-grow-muslim-culture/" }, { "@type":"ListItem", "position":13, "url":"rooziato.com/78/cyberone-xiaomi-unveils-humanoid-robot/" }, { "@type":"ListItem", "position":14, "url":"rooziato.com/54/babies-who-died-nearly-30-years-o-are-married/" }, { "@type":"ListItem", "position":15, "url":"rooziato.com/45/facts-about-good-fats/" }, { "@type":"ListItem", "position":16, "url":"rooziato.com/32/%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87%d9%87%d8%a7-9-%d8%ac%d8%a7/" }, { "@type":"ListItem", "position":17, "url":"rooziato.com/92/who-founded-volkswen/" }, { "@type":"ListItem", "position":18, "url":"rooziato.com/73/fbi-documents-tied-brangelinas-2016-spat-onboard-private-jet-released/" }, { "@type":"ListItem", "position":19, "url":"rooziato.com/76/mutant-tattoo-man-who-keeps/" }, { "@type":"ListItem", "position":20, "url":"rooziato.com/59/britains-richest-man-sir-jim-ratcliffe-wants-buy-man-utd/" } ] } ] } window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":":\/\/rooziato.com\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.9.3"}};/*!Thisfileisauto-generated*/!function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0روزیاتو - امروز را زندگی کن,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r vardataLayer_content={"peTitle":"روزیاتو-امروزرازندگیکن","pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6C9Q5F');html{margin-top:0!important;}*htmlbody{margin-top:0!important;}@mediascreenand(max-width:0px){html{margin-top:0!important;}*htmlbody{margin-top:0!important;}}if(window.top!==window.self)window.top.location.replace(window.self.location.href); _atrk_opts={atrk_acct:"7sJ6p1IWhd10kU",domain:"rooziato.com",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); روزیاتو خانه تازه‌هایروزاجتماعیفیلموسریالسرگرمیسبکزندگیسلامتفناوریترفندهاتبلیغات ورود/عضویت جستجوInstramTelegramTwitterFacebook ۱۰بازیویدیوییبینقصیکهازنگاهبسیاریشاهکارهایدنیایگیمینگبهشمارمیآیندسال۲۰۲۲نیزبازیهایویدیوییخارقالعادهوبینقصخودراداشتهاست،ازبازیبسیارچالشیومهیجEldenRingگرفتهتابازیبامزهوسادهتر... ۲۸مردادسالروزفاجعهآتشسوزیسینمارکسآبادان؛درآنروزسیاهچهاتفاقیافتاد؟ادامهمطلب عکسهایشگفتانگیزبرگزیدگانمسابقهعکاسسالطبیعت۲۰۲۲منتشرشد+تصاویرادامهمطلب مایکتایسونافسانهایدرفرودگاهرویویلچردیدهشدادامهمطلب  تازه‌تریننوشته‌ها چینبهخاطرقطارهایگلولهایآیندهنگرانهدارایقابلیتتعلیقمغناطیسی(mlev)شناختهمیشودکهازالکترومگنتهابرایبهپیشراندنواگنهارویریلهابا... ۱ساعتپیش ۰ خودروفناوری «قطارهوایی»جدیدچینکهبدونتماسباریلوبینیازازالکتریسیتهحرکتمی‌کند+ویدیو زنیکهدرنوجوانیعاشقیکعروسکزامبیشدوبعدباآنازدواجکرد،حالاخانواده‌ایداردکهشاملعروسکهایجسدشکلاست.فلیسیتیکادلک۲۳سالهاهلایالت... ۲ساعتپیش ۰ عمومی زنیکهبایکعروسکزامبیازدواجکردهوششکودکعروسکیعجیبدارد تانزانیاامکاناستفادهازاینترنتپرسرعتدرکوهکلیمانجارورافراهمکردهاستتاتوریستهابتواننددرارتفاع12,000فوتی،بهراحتیسلفیگرفتهودرشبکههایاجتماعی... ۲ساعتپیش ۰ اجتماعیگردشگری امکانارسالسلفیدرارتفاع۱۲,۰۰۰پاییبابرقراریاینترنتپرسرعتدرقلهکلیمانجارو اولویتدادنبهسلامتیازاهمیتبالاییبرخورداراست.مخصوصادردورانشیونکرونا.ازآنجاییکهمواردکووید19همچناندرحالافزایشاستوشیوعآبلهمیموناکنون... ۳ساعتپیش ۰ سلامت علائمروزیاتو - امروز را زندگی کنمطمئنیکهمی‌گویندسیستمایمنیبدنشماقوینیست شهربارلههرتوگ(Baarle-Hertog)یکمنطقهمحصوربلژیکیدرهلنداستکهمناطقکوچک‌ترهلندیبهنامبارلهناسائو(Baarle-Nassau)درآنقراردارد.اینشهربه۲۴منطقهکوچک... ۴ساعتپیش ۰ دانستنیهاعمومی زندگیدرشهرعجیبیکهمرزدوکشورازدرونخانههایشمی‌گذرد برندگانرقابتعکاسسالطبیعتNatureTTLازبینبیشاز8,000تصویرازسراسرجهانانتخابشدهاند.شرکتکنندگانبرایبرندهشدندربخشپرترههایوحشی،مناظر... ۵ساعتپیش ۰ تازههایروزدانستنیها عکسهایشگفتانگیزبرگزیدگانمسابقهعکاسسالطبیعت۲۰۲۲منتشرشد+تصاویر تصاویرمایکتایسون،قهرمانسابقبوکس،رویویلچردرفرودگاهمیامینگرانی‌هایجدیدیپیرامونسلامتاوبهوجودآوردهاست؛آنهمتنهاچندهفتهبعدازآنکهبه‌طرزعجیبی... ۶ساعتپیش ۰ ورزش مایکتایسونافسانهایدرفرودگاهرویویلچردیدهشد بهتازگییکحشرهفسیلیشناساییشدهکهازدید۳۶۰درجهوپاهایچسبندهبرایبهدامانداختنوعدههایغذاییخوداستفادهمی‌کرد.اینحشرهفسیلیکهتوسطتیم... ۷ساعتپیش ۰ دانستنیهاعمومی کشففسیلحشرهایباستانیبادید۳۶۰درجهوپاهایچسبناک 28مردادسالروزیکیازمهمترینوقایعتاریخایران،کودتای28مردادسال1332است.درادامهمروریبرعللوعواملکودتای28مردادخواهیمداشت.کودتای28مرداد... ۷ساعتپیش ۰ عمومی درکودتای۲۸مردادچهاتفاقیافتاد؟ امروزمصادفاستباسالروزفاجعهسینمارکسآبادانکهبدونشکهمهمانامآنراشنیدهایم.امادرآتشسوزیسینمارکسچهاتفاقیافتاد؟چهکسی... ۸ساعتپیش ۲ اجتماعی ۲۸مردادسالروزفاجعهآتشسوزیسینمارکسآبادان؛درآنروزسیاهچهاتفاقیافتاد؟ ایرانسلواتحادیهتاکسیرانی‌هایشهریکشور،باهدفتحققتحولدیجیتالدرصنعتحملونقل،تفاهم‌نامه‌ایباتمرکزبرارائهسیستمبی‌سیمایرانسل«واکه»،تبادلکردند.آئینتبادلتفاهم‌نامهو... ۱۴ساعتپیش ۰ عمومی تفاهم‌نامۀایرانسلواتحادیهتاکسیرانی‌هایشهریکشورباتمرکزبرسیستمارتباطیبی‌سیمتاکسی بلاحدیدازناراحتیخودبهخاطراینکهبهاوفرصتدادهنشدههمراهباپدرفلسطینیاشدر«فرهنگمسلمانی»آشناشودگفتهومدعیشدهاستکه... ۱۴ساعتپیش ۰ اجتماعیتازههایروز بلاحدید:«مادرمنگذاشتبافرهنگمسلمانیومیراثخانوادهفلسطینیپدریامبزرگشوم» ربات‌هایانسان‌نمابرایسال‌هاازویژگی‌هایاصلیبلاک‌باسترهایعلمیتخیلیبوده‌اند.اکنون،ربات‌هایواقعیروزبهروزدردنیامحبوب‌ترمی‌شوند.هفتههاقبلازراهاندازی«آپتیموس»(Optimus)،ربات... ۱۷ساعتپیش ۰ فناوری با«سایبروان»آشناشوید؛شیائومیاولینرباتانساننمایخودرامعرفیکرد+ویدیو سال2022نیزبازیهایویدیوییخارقالعادهوبینقصخودراداشتهاست،ازبازیبسیارچالشیومهیجEldenRingگرفتهتابازیبامزهوسادهتر... ۱۸ساعتپیش ۰ سرگرمی ۱۰بازیویدیوییبینقصیکهازنگاهبسیاریشاهکارهایدنیایگیمینگبهشمارمیآیند عموماعروسوداماددرعروسیشانبهطورفیزیکیحضوردارندوحداقلهردوزندههستند.امامراسمازدواجچاداپاوشوبادرهندهیچکدامازاینملزومات... ۱۹ساعتپیش ۰ اجتماعیدانستنیها عروسیمردگان؛مراسمازدواجدونوزادکه۳۰سالپیشمردهانددرهندبرگزارشد چربیبرایچندیندههدشمنرژیمغذاییبودهاست.ازآنجاییکهمشخصشدچربیاشباعشده،بهویژه،سطحکلسترولراافزایشمیدهدودرنتیجهخطربیماری... ۲۰ساعتپیش ۰ دانستنیهاسلامت حقایقیدرموردچربیهایغذاییخوبومفیدکهبایدبدانید فقطگربههانیستندکه9جاندارند!یکمادر63سالهکهبهدلیلیکبیماریقلبینادر،قلبشمدامازکارمیایستد،طیمدت19سال10... ۲۱ساعتپیش ۰ تازههایروزسلامت زنیبابیماریقلبیکهمانندگربه‌ها۹جانداردومدامازآندنیابرمی‌گردد فولکسواگن(Volkswen)یکیازبزرگترینتولیدکنندگانخودرودرجهاناستکهخودروهایمثالزدنیونمادینبسیاریتولیدکردهاست.اماچهکسیاینغولخودروسازیجهانرا... ۲۲ساعتپیش ۰ خودرودانستنیهافناوری کمپانیفولکسواگنراچهکسیتاسیسکردومالکفعلیآنکیست؟ گزارشFBIنشانمیدهدکهبردپیتدرجریانیکدرگیریلفظیتندسواربرجتشخصیشان،بههمسرسابقشآنجلیناجولیگفتهاستکهیکیازفرزندانش... ۲۳ساعتپیش ۱ فرهنگوهنرفیلموسریال افشایجزییاتجدیدپروندهFBIدرمورددرگیریبردپیتوآنجلیناجولیدرآنپروازخبرساز «مردجهشیافته»لقبیاستکهبهنیکولوساورینودادهاند.او29سالداردواهلایتالیاست.نیکولوپسازبهنمایشگذاشتنظاهربحث‌برانگیزش،بهتیترخبرهاتبدیل... ۲۳ساعتپیش ۰ عمومی «مردجهشیافته»؛مردیباگوشهاییشبیهجنوچندشاخرویسرش+تصاویر ۱۲۳۴۵صفحهبعدی»  پربازدیدترین‌ها پربحثترین‌ها جوابکاملهمهمراحلبازیحدسکلمهآمیرزا[آپدیتشد] ۱۸ «زنریشدار»:دیگراصلاحنمی‌کنمزیراموهایصورتمجذاب‌ترمکردهاست ۱۰۴ جوابکاملهمهمراحلبازیفندق[آپدیتشد] ۰ جوابکاملهمهمراحلبازیکلماتیک[آپدیتشد] ۴ ۱۰واقعیتجذابوخواندنیدرموردکارتونتاموجری؛ازخالقانتاتغییراتشخصیتها ۱۸ واکنشتندیکروحانیبهعلیکریمیدرجواببهاستوریاودربارهغذاینذری+ویدیو ۱۰۵ تاکسیعجیبمردشیرازیکهپرازآپشن‌هایگوناگونوپیشرفتهدرحدبنزاست+ویدیو ۱۷ جمعآوریبیلبوردهایعلیکریمیازسطحشهرتهران؛واکنش«جادوگر»وحمایتچهرهها ۱۰ تصاویراختراععجیبیکهبهمارهااجازهمیدهدراهبروند+ویدیو ۹ همهچیزدربارهتغییراتجدیدقانونمهریه؛زناننفعمیبرندیامردان؟ ۸ AeroconWingship؛هتلپرنده‌ای۴۰۰تنیبا۳,۰۰۰مسافروجثه‌ایدوبرابربوئینگ۷۴۷ ادامهمطلب تصاویراختراععجیبیکهبهمارهااجازهمیدهدراهبروند+ویدیو ادامهمطلب باعقربگاردیومآشناشوید؛سمیترینعقربایرانوجهاندرخانههرمزگانیها ادامهمطلب تمسخرلهجهعجیببروکلینبکهامتوسطکاربرانشبکههایاجتماعی+ویدیو ادامهمطلب  اجتماعی دیگربخشها سلامت سبکزندگی گردشگری زیرپوستشهر دانستنی‌ها نوبتعکس اخباردانشگاهی چهره‌ها ۳ساعتپیش ۰ علائممطمئنیکهمی‌گویندسیستمایمنیبدنشماقوینیست ۲۰ساعتپیش ۰ حقایقیدرموردچربیهایغذاییخوبومفیدکهبایدبدانید ۲۱ساعتپیش ۰ زنیبابیماریقلبیکهمانندگربه‌ها۹جانداردومدامازآندنیابرمی‌گردد پنجشنبه،۲۷مرداد۱۴۰۱ ۰ یکروشسادهبرایخوردندارویمسکنبهمنظورجذبسریع‌تروتاثیربیشترآن چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱ ۰ چهچیزیباعثوجودخوندرمدفوعمی‌شود؟ چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱ ۵ تصاویریکهخطسیرروزانهعلائمآبلهمیمونیرانشانمی‌دهد چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱ ۱ اینفلوئنسربدنسازیکهروزی۱۰۰عددتخممرغمی‌خوردتاعضلاتخودراحفظکند چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱ ۰ شناساییاولینموردابتلابهآبلهمیمونیدرکشور؛فردمبتلاکیست؟ مشاهدهبیشتر فرهنگوهنردیگربخشهاسینماموسیقیتئاترهنرهایتجسمیکتابوادبیات ۲۳ساعتپیش۱افشایجزییاتجدیدپروندهFBIدرمورددرگیریبردپیتوآنجلیناجولیدرآنپروازخبرساز گزارشFBIنشانمیدهدکهبردپیتدرجریانیکدرگیریلفظیتندسواربرجتشخصیشان،بههمسرسابقشآنجلیناجولیگفتهاستکهیکیازفرزندانش«شبیهیکبچهکلمباینلعنتی»بودهوگفتهاستکهجولی«خانوادهرامدیریتمیکند».ستاره۵۸سالهفیلمBulletTrain،ظاهراًدراوجمستیباپسرشمدوکسدرگیرشدهاستکهدرادامهبهمشاجرهلفظیودرگیریفیزیکیبیناینزنوشوهرسابقمنجرشدهاست.براساسیافتههایFBIکهتاکنونبهطورکاملمنتشرنشده،پیتدرجریانپروازباهواپیمایشخصیشان8230; پنجشنبه،۲روزیاتو - امروز را زندگی کن۷مرداد۱۴۰۱۰جراحزیباییمشهور:«کیمکارداشیان۱۶۰,۰۰۰دلاربرایجراحیپلاستیکهزینهکردهاست» چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱۰رازجوانیزنانپابهسنگذاشتههالیووداززبانخودشان چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱۰ولفگانگپترسنکارگردانمشهورفیلمهایDasBootوTroyدرگذشت چهارشنبه،۲۶مرداد۱۴۰۱۰BetterCallSaulبهپایانرسید؛پایان۱۴سالسلطهدنیای«بریکینگبد»برتلویزیون مشاهدهبیشتر {{#index}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{{excerpt.rendered}}} {{/index}} {{#posts}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{/posts}} {{#posts}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{/posts}} بادیجیاتوهمراهشوید{{#posts}}{{time_o}}{{title.rendered}}{{/posts}}عضویتدرخبرنامهثبتنامبامادرارتباطباشید|آرشیونوشته‌هاFacebookTwitterInstramTelegram۱۴۰۱©تمامیحقوقبرایوبسایتRooziato(روزیاتو)محفوظاست. خانهتازه‌هایروزاجتماعیفیلموسریالسرگرمیسبکزندگیسلامتفناوریترفندهاتبلیغاتثبت‌نامروزیاتو ثبتنامورودورودروزیاتو ورودثبتنام/**//**/

Site:روزیاتو - امروز را زندگی کنVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site